HakkındaAudeamus Risk, Avustralyalı bir veri analizi şirketi ve yeni nesil Esneklik
İstihbaratının öncüsüdür. Audeamus Risk, her türlü operasyonel riske karşı
örgütsel dayanıklılığın gerçek zamanlı izlenmesi, profillenmesi ve çevrimiçi
denetlenmesini sağlar. 4D'de yeni nesil raporlamaya olanak tanıyan ve bilanço
üzerindeki etkisini gerçek zamanlı olarak ölçen ilk platformlardan biridir. Aynı
zamanda, genellikle uzun süreli riski taşıyan yüksek likidite durumlarıyla ilişkili
toplam ekonomik kayıplar hakkında bilgi sağlar. Bir veri-aklı şirketi olan
Audeamus Risk, RegTech, InsurTech ve SupTech alanlarında eşit şekilde faaliyet
göstermektedir.
Ayrıca platformumuz karar alıcılarına şirketin esneklik duruşu ve olumsuz
olaylarla karşılaşma yeteneği sırasında, yasal uyumluluktaki başarısızlıklar veya
uzun süreli iş kesintisi hakkında gelişmiş değerlendirmeler sunar. En önemlisi,
yönetim kurullarının ve düzenleyicilerin görevdeki bir kişinin finansal durumunu
ve itibarını nasıl etkileyebileceğini anlamalarını sağlar.

Girişim Kategorisi

Girişim Sigortası

Lokasyon

ABD

Kuruluş Tarihi

2016