Sigortada Yeni Teknolojilerin Sunduğu Fırsatlar ve Tehditler

Netflix, Hulu ve diğer akış servislerinin, kablolu TV modeli üzerinde temel bir etkisi oldu. Spotify gibi şirketler, kayıt endüstrisinin çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirdi. Expedia ve Travelocity severler, geleneksel seyahat acentalarını geçmişte bıraktı. 

Sigorta şirketleri de aynı şekilde teknolojinin etkisine karşı direnç gösteremedi. Geleneksel sigortacılar, sigortacılıkla ilgili sayısız teknolojik ilerlemenin getirdiği bir dizi zorlukla karşı karşıya. Bu zorluklarla birlikte geleneksel sigorta şirketlerinin verimliliği arttırması, maliyetleri düşürmesi ve müşterilerine daha iyi hizmet vermesi için yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır.

Sigortacılar InsurTech'i nasıl kullanır?

InsurTech zaten sigorta şirketleri tarafından çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bazı girişimler, riskleri daha doğru belirlemek, sahtekarlığı tespit etmek ve çeşitli endüstrilerin belirli mikro segmentlerinde kapsam genişletme fırsatlarını belirlemek için gelişmiş veri analitik araçlarını kullanmaya odaklanmaktadır. 
Örneğin, İngiltere merkezli start-up CyStellar, tarımsal sigortacılara risk değerlendirmesi, sigortalama, rezerve etme ve risk alma konularında yardımcı olmak için bulut tabanlı analitik, AI ve drone tabanlı bir gözetim sistemi kullanıyor.

Benzer şekilde, bir başka sigorta start-up’ı olan Makusafe, tazminat sigortacıları için çalışanların güvenliği ve beraberindeki riski ölçmek için giyilebilir teknolojiyi (yani, çeşitli çevresel koşullar ve tehlikeli insan hareketi hakkında veri toplayan bir kol bandı) ve analitik yazılımını kullanmaktadır. Makusafe’in bulut tabanlı platformu, trendleri ortaya çıkarmak ve sigortacıların potansiyel tehlikeleri belirlemelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı uyarılar üretmek için makine öğrenmesini kullanıyor.

Diğer InsurTech şirketleri, mevcut teknolojilerin kültürel değişimlere uygulanmasına odaklanmaktadır. Bazı girişimciler, özellikle “paylaşım ekonomisi” alanında sigorta seçeneklerinin sağlanmasına odaklanan ve teknoloji meraklısı tüketicilere yönelik ürünler geliştiriyor. Airbnb, kiralık ev almak bir kişiyi, evini kiralatmak isteyen kişiyle bir araya getirdiği gibi; Lemonade ve Friendsurance, poliçe süresi sonunda müşterilere iade edilmeyen kullanılmamış primler ile benzer risklerin karşılanması için poliçe sahibi havuzunu kullanır.

InsurTech start-upları aynı zamanda gig ekonomisinin ortaya çıkmasına odaklandı; dijital yemek dağıtım hizmetleri ve scooter paylaşımı gibi dijital tabanlı mobil servislerin ihtiyaçlarına cevap veriyorlar.

Hasarlarda InsurTech

Hasar odaklı start-up, kendisini yeni nesil çevrimiçi dijital hasar ve risk değerlendirme sistemi olarak pazarlayan 360Globalnet'tir. Bu müşteri liderliğindeki dijital hasar raporlama ve çözümleme arayüzü, müşteriyi hasarlarını raporlama ve yönetme, hasar yaşam döngüsünü azaltma ve verimliliği artırma görevini üstlenir. Sistem, sigorta şirketinin tedarikçinin ne yaptığını görmesine ve tüm süreci izlemesine izin vermesi için şeffaflığı arttırmıştır.

Engeller ve zorluklar

InsurTech, sigorta şirketinin riskleri daha doğru bir şekilde değerlendirmesine izin vermekten, böylece kârlılığı artırmaktan, rutin hasarları ele almayı tamamen otomatik bir sürece dönüştürmeye, hasarların sadece en karmaşıklarına odaklanmasına izin vermesine kadar, sigorta işinin tüm yönlerini iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Tabi bu gelişmeler kendi potansiyel engellerini ve zorluklarını ortaya çıkarır.

InsurTech inovasyonunun düzenleyici ve yasal engelleri, sigorta sürekliliğinin hem underwriting hem de hasar tarafında bulunmaktadır. Büyük veri alanını tanımlama, analiz etme ve kullanma becerisinin artmasıyla birlikte, bu soru, riski değerlendirmek için yasal olarak (ve etik olarak) ne tür verilerin kullanılabileceği haline gelir. 

Örneğin: Teknoloji, bir hayat sigortası şirketinin sosyal medyada bulunan kişisel bilgileri analiz ederek bir kişinin potansiyel sağlık risklerini daha doğru bir şekilde değerlendirmesine zaten olanak sağlamaktadır.
Bu tür bir uygulamaya bazı ülkelerde izin veriliyor olsa da, diğerlerinde çeşitli ayrımcılıkla mücadele ve gizlilik yasaları uyarınca yasaktır. 

Kaynak:
https://www.360globalnet.com/en
https://www.propertycasualty360.com/2019/08/08/threats-opportunities-presented-by-new-technology-in-the-insurance-industry-414-160388/?slreturn=20190709061225 
https://www.cystellar.com/cystellar-about-us/ 
https://makusafe.com/news